Hop til indhold
Højesteret

Betaling af udgifter til psykiatrisk behandling 
03-06-2016 

Sag 160/2015
 

Dom afsagt den 3. juni 2016

 

 

Færøernes Landsstyre
og
Heilsumálaráðið
mod
Region Hovedstaden

 

De færøske myndigheder skulle i en straffesag betale udgifterne ved behandling på psykiatrisk hospital i Danmark

A, der var filippinsk statsborger, begik bl.a. forsøg på manddrab, mens han var forhyret på et færøsk skib. A blev herefter varetægtsfængslet på Færøerne, og under varetægtsfængslingen bestemte Retten på Færøerne, at han skulle anbringes på Sct. Hans Hospital i Danmark. Efter at A var blevet dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling, forblev han på Sct. Hans Hospital, indtil han blev udsendt til hjemlandet.

Der opstod under anbringelsen tvist om, hvorvidt de færøske eller de danske myndigheder skulle betale for As ophold og behandling på Sct. Hans Hospital.

Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om det forhold, at A ikke efter reglerne i lagtingslov om sygehusvæsenet var blevet henvist til behandling i Danmark, medførte, at de færøske myndigheder kunne afslå at betale for behandlingen af A i Danmark.

Højesteret fastslog, at de færøske myndigheder skulle betale udgifterne ved behandlingen af A, dels som følge af Retten på Færøernes bestemmelse efter retsplejelovens § 777 under varetægtsfængslingen, dels som følge af de færøske myndigheders stiltiende accept for så vidt angår perioden efter anbringelsesdommen.

Landsretten kom til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Retten på Færøernes afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk