Hop til indhold
Højesteret

Betaling af kæreafgift 
18-10-2012 

Sag 270/2012
 

Kendelse afsagt den 16. oktober 2012.

 

2840 Incorporated ApS
mod
G-Star Denmark

 

Der skulle betales kæreafgift i forbindelse med anke af afgørelse, der skulle være truffet ved kendelse og ikke ved dom

 

Højesteret udtalte, at landsrettens afgørelse om afvisning af en ankestævning, fordi den ikke var underskrevet af en for landsretten mødeberettiget advokat eller på vegne af en sådan, burde være truffet ved beslutning eller kendelse og ikke ved dom. Herefter skulle appellanten betale kæreafgift ved indbringelsen af sagen for Højesteret.

 

Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk