Hop til indhold
Højesteret

Bestyrelsesansvar 
07-02-2013 

Sag 52/2011
 

Dom afsagt den 7. februar 2013

 

Eyvind Rimstad
og
Michael Rossing
mod
Rudersdal Kommune

 

Ikke erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening

 

Sagen angik, om formanden og et andet medlem af bestyrelsen i en grundejerforening havde pådraget sig et personligt erstatningsansvar over for en kommune for sagsomkostninger, som foreningen under en ankesag var blevet dømt til at betale til kommunen.

 

Højesteret udtalte, at et medlem af bestyrelsen i en grundejerforening kan blive erstatnings­ansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende handling, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Hvis en bestyrelse handler ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag, vil fejlskøn som udgangspunkt ikke være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer.

 

Højesteret fastslog herefter, at formanden og bestyrelsesmedlemmet, der ved iværksættelsen af anken havde handlet efter anbefaling fra foreningens advokat, hverken herved eller under det efterfølgende forløb havde handlet ansvarspådragende, og de blev derfor frifundet for er­statningsansvar.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk