Hop til indhold
Højesteret

Beslaglæggelse og gennemsyn af materiale 
08-01-2015 

Sag 154/2014
 

Kendelse afsagt 8. januar 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
Aller Media A/S

 

Beslaglæggelse af computerudstyr og mobiltelefoner mv. tilhørende bl.a. Aller Media og en række tidligere medarbejdere på Se & Hør var berettiget

Politiet havde beslaglagt fysiske dokumenter og elektroniske arbejdsredskaber i form af computere, iPads, mobiltelefoner, harddiske og USB-stik mv. med henblik på efterforskning af strafbare forhold, som Aller Media og nogle tidligere medarbejdere på Se & Hør var mistænkt for. Der var tale om forhold i forbindelse med Se & Hørs anvendelse af kilder til information om kendte personers privatliv.

Efter de konkrete omstændigheder i sagen, herunder karakteren af de strafbare forhold og beslaglæggelsernes betydning for muligheden for opklaringen af disse forhold samt den manglende samfundsmæssige betydning af oplysningerne om de kendte personers privatliv, fastslog Højesteret, at hensynet til kildebeskyttelse måtte vige for hensynet til opklaring af de strafbare forhold. Beslaglæggelserne var derfor i overensstemmelse med både retsplejeloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Da det beslaglagte materiale også indeholdt kildebeskyttede oplysninger uden relevans for efterforskningen, var det nødvendigt at frasortere disse oplysninger på en betryggende måde, som sikrede, at hensynet til kildebeskyttelse ikke blev sat over styr. Højesteret godkendte den fremgangsmåde for byrettens gennemsyn af materialet, der var anvist af landsretten.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk