Hop til indhold
Højesteret

Beslaglæggelse af varer ikke berettiget, da Diesels figurmærke D ikke var krænket. 

06-05-2008

Sag 309/2005

Dom 6. maj 2008 

Montex Holding Ltd.
mod
Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS

Toldmyndighedernes beslaglæggelse af varer ikke berettiget, da Diesels figurmærke D ikke var krænket.

Montex havde i Polen fået produceret varer, der i 2001 blev indført i transit i Danmark med henblik på videresendelse til Irland som endeligt bestemmelsessted. I forbindelse med varer­nes indførsel foretog de danske toldmyndigheder en varekontrol, idet der var mistanke om varemærkeforfalskede varer. Efter anmodning fra Diesel suspenderede toldmyndighederne frigivelsen af de beslaglagte varer.  

Under retssagen blev der rejst spørgsmål, om toldmyndighedernes beslaglæggelse var beret­tiget, herunder om Diesels figurmærke D var krænket

Højesteret frifandt Montex. Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at Montex` figurmærke ikke kunne anses for forveksleligt med Diesels figurmærke D, der var registreret som EF-va­remærke, jf. forordningen om EF-varemærker artikel 9, stk. 1. Beslaglæggelsen af varerne var derfor ikke berettiget. 

Sø- og Handelsretten var nået til det modsatte resultat.

Til top Sidst opdateret: 05-07-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk