Hop til indhold
Højesteret

Beskatning i Danmark ved arbejdsudleje 
17-04-2012 

Sag 257/2010

Dom afsagt den 17. april 2012.

Skare Meat Packers K/S
mod
Skatteministeriet

Indeholdelsespligt og hæftelse for manglende indeholdelse af A-skat ved leje af hollandske slagtere

Skare Meat Packers K/S fik i 1997 og 1998 nogle hollandske slagtere stillet til rådig­hed af det hollandske selskab Flexmen Projecten B.V. for at udføre arbejde her i landet. Parterne var enige om, at Skare Meat Packers bedømt efter kildeskattelovens regler skulle have indeholdt A-skat af de hollandske slagteres løn, jf. lovens § 2 og § 43.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at antage, at Danmark og Holland havde indgået en aftale om fortolkningen af den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to lande, hvorefter overenskomsten var til hinder for beskatning efter kildeskatteloven i den foreliggende situation, eller at de to lande har fulgt en fælles praksis, som byggede på, at de var enige om en sådan fortolkning af overenskomsten. Skare Meat Packers var derfor indeholdelsespligtig ved udbetaling af A-indkomst til de hollandske slagtere.

Højesteret fastslog endvidere, at Skare Meat Packers hæftede for den manglende indeholdelse, jf. kildeskattelovens § 69.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 17-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk