Hop til indhold
Højesteret

Beskatning af arbejdslegater fra Statens Kunstfond 
03-12-2013 

Sag 78/2012 og 79/2012
 

Dom afsagt den 3. december 2013

 

A
mod
Skatteministeriet

og

B
mod
Skatteministeriet

 

Ikke lempelig beskatning efter ligningslovens § 7 O af arbejdslegater tildelt af Statens Kunstfond

 

To kunstnere, A og B, havde i perioden 2005-2007 modtaget legater fra Statens Kunstfond. Det var i tildelingsbrevene anført, at beløbene var tildelt som arbejdslegater til fortsat kunstnerisk arbejde.

Sagerne angik primært, om de arbejdslegater, de to kunstnere havde modtaget, udelukkende havde karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester og bl.a. derfor var omfattet af den lempelige beskatning efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1.

Højesteret fandt – ligesom landsretten – at arbejdslegaterne ikke udelukkende havde karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, hvorfor legaterne skulle beskattes som almindelig skattepligtig indkomst.

Højesteret lagde vægt på, at legaterne er betegnet som ”arbejdslegater”, og at det af forarbejderne til lov om Statens Kunstfond og lov om Kunstrådet fremgår, at formålet med et arbejdslegat fra Statens Kunstfond er at give kunstneren arbejdsro til kommende arbejde, og at legatet kan betragtes som en form for vederlag til kunstneren for samfundets generelle nytte af den kunstneriske produktion.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk