Hop til indhold
Højesteret

Beskatning af aktiekøberetter 
29-08-2013 

Sag 312/2011
 

Dom afsagt den 29. august 2013.

A
mod
Skatteministeriet

Udenlandsk bestyrelsesmedlem skattepligtig af aktiekøberetter i dansk selskab

Et bestyrelsesmedlem i et dansk selskab havde i skatteårene 2004-2006 modtaget vederlag i form af aktiekøberetter. Bestyrelsesmedlemmet var bosat i Grækenland, og han gjorde gældende, at bestemmelserne om beskatning af begrænset skattepligtige kun gav hjemmel til at beskatte ham af den del af bestyrelsesarbejdet, som var udført i Danmark.

Højesteret fandt, at det efter de bestemmelser, som var gældende i skatteårene 2004-2005, ikke var en betingelse for beskatning af vederlag i form af aktiekøberetter mv. til et bestyrelsesmedlem i et selskab, at bestyrelsesarbejdet var udført her i landet. De for skatteåret 2006 gældende bestemmelser var ikke en udvidelse af den begrænsede skattepligt, og bestyrelsesmedlemmet var tilsvarende forpligtet til at svare skat for indkomståret 2006.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 29-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk