Hop til indhold
Højesteret

Besiddelse af skydevåben på bopælen 
26-06-2014 

Sag 66/2014
 

Dom afsagt den 26. juni 2014


Rigsadvokaten
mod
T

6 måneders fængsel for overtrædelse af våbenloven ved besiddelse af skydevåben på bopælen

Tiltalte var fundet skyldig i besiddelse af en oversavet, funktionsdygtig pumpgun med tilhørende ammunition, som han opbevarede på sin bopæl. Våbenet lå frit fremme med isatte skarpe patroner. Tiltalte havde i beruset tilstand prøveskudt våbenet én gang på sin landejendom, der var isoleret beliggende. Han var alene i forbindelse med prøveskydningen. Der var ikke oplysninger om, at tiltalte skulle have tilknytning eller modsætningsforhold til et kriminelt miljø, og han var ikke tidligere dømt for personfarlig kriminalitet eller våbenbesiddelse.

Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at tiltaltes besiddelse af skydevåbenet ikke havde indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Tiltalte blev herefter straffet med 6 måneders fængsel for overtrædelse våbenloven.

Landsretten var nået til et andet resultat. 

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 26-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk