Hop til indhold
Højesteret

Besiddelse af khat 
21-11-2012 

Sag 239/2012
 

 

 

Dom afsagt den 21. november 2012.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

 T fik 14 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i 6 år for besiddelse af 25 kg khat

 

T, der er 44 år og norsk statsborger, blev i november 2011 anholdt i Københavns Lufthavn med 25 kg khat.

 

Ankesagen for landsretten var gennemført uden at T havde været til stede. Højesteret udtalte, at T var blevet underrettet om hovedforhandlingen i landsretten med almindeligt brev sendt til den adresse, som T havde oplyst i forbindelse med domsafsigelsen i byretten. Meddelelsen var derfor behørig.

 

Det var ikke en fejl, at landsretten i sine præmisser inddrog oplysninger om, at T ved anholdelsen ikke havde anden bagage end to tasker, der udelukkende indeholdt khat.

 

Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen for besiddelse af 25 kg khat, som T havde indført med henblik på videreoverdragelse, var fastsat til 14 dages fængsel.

 

Endelig fastslog Højesteret, at betingelserne for at udvise T fra Danmark med indrejseforbud i 6 år, er opfyldt. Højesteret lagde vægt på T’s begrænsede tilknytning til Danmark og kriminalitetens karakter.

 

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk