Hop til indhold
Højesteret

Beregningen af folkepensionens grundbeløb 
03-12-2010 

Sag 215/2009

Dom afsagt den 3. december 2010.

Erling Vestergaard Kristensen
mod
Ankestyrelsen

Genvundne afskrivninger var ”indtægt ved personligt arbejde” og skulle indgå i grundlaget for beregningen af folkepensionens grundbeløb

A, der drev landbrugsvirksomhed, havde forud for, at han overgik til folkepension, foretaget skattemæssige afskrivninger på virksomhedens bygninger. Han fortsatte – mens han modtog folkepension – sit arbejde i landbrugsvirksomheden indtil salget af denne. Ved salget opstod der genvundne afskrivninger.

Spørgsmålet var, om de genvundne afskrivninger skulle indgå i grundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb for A.

Ifølge pensionslovens § 27, stk. 1, skulle ”pensionistens indtægt ved personligt arbejde” indgå i grundlaget for beregning af grundbeløbet. Ifølge bekendtgørelse nr. 866 af 23. oktober 2002 om social pension § 29 skulle dette bl.a. omfatte ”indtægt fra egen virksomhed, i hvis drift den pågældende tager aktivt del, hvis disse indtægter indgår i den personlige indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.”

Parterne var enige om, at genvundne afskrivninger indgik i den personlige indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.

A gjorde bl.a. gældende, at de genvundne afskrivninger ikke var omfattet af lovens bestemmelse om ”pensionistens indtægt ved personligt arbejde”, og at bekendtgørelsen derved gik for vidt ved at inddrage de genvundne afskrivninger.

Højesteret fandt, at § 29 i bekendtgørelsen om social pension ikke gik videre i sin ordlyd end, hvad der var hjemmel til i pensionslovens § 27, stk. 1, og at de genvundne afskrivninger med rette var medtaget i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb for A.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.  

Til top Sidst opdateret: 07-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk