Hop til indhold
Højesteret

Beregning af tjenestemandspension 
29-04-2014 

Sag 251/2012
 

Dom afsagt den 29. april 2014

 

Lærernes Centralorganisation
som mandatar for A
mod
Moderniseringsstyrelsen

 

Statslig tjenestemandspension for en kommunalt ansat tjenestemand i folkeskolen skulle beregnes på grundlag af den samlede, faktiske opnåede pensionsgivende løn

A var ansat i folkeskolen og blev pensioneret i 2009. Hun tilhørte en særlig gruppe af kommunalt ansatte tjenestemænd i folkeskolen, som havde ret til statslig tjenestemandspension.

Spørgsmålet i sagen var, hvordan den statslige tjenestemandspension skulle beregnes for denne særlige gruppe af tjenestemænd, herunder hvordan omregningen fra det kommunale til det statslige lønsystem skulle foretages.

Højesteret fastslog, at den statslige tjenestemandspension skulle beregnes på grundlag af den samlede, faktisk opnåede pensionsgivende løn ved pensioneringen, dvs. summen af den kommunale løntrinsløn og pensionsgivende tillæg. Det var ikke godtgjort, at der forelå en administrativ praksis, der kunne føre til et andet resultat.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk