Hop til indhold
Højesteret

Beregning af retsafgift 
21-03-2012 

Sag 322/2011

Kendelse afsagt den 21. marts 2012.  

Vesthimmerlands Kommune
mod
Københavns Kommune

Afslag på refusion efter retssikkerhedsloven var myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens forstand

Hovedsagen omhandler, om Københavns Kommunes beslutning om at hjemgive et anbragt barn afskærer Himmerlands Kommune fra som ny opholdskommune at få ret til refusion efter retssikker­hedsloven for udgifterne til barnets fortsatte anbringelse uden for hjemmet. Højesteret fastslog, at sagen angår myndighedsudøvelse, og at retsafgiften derfor højst kunne udgøre 2.000 kr.

Højesteret ændrede dermed landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk