Hop til indhold
Højesteret

Beregning af grundskyld 
08-04-2014 

Sag 133/2013
 

Dom afsagt den 8. april 2014.

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Ikke selvstændigt loft for stuehusets grundværdi ved beregningen af grundskyld

Sagen drejede sig om beregning af grundskyld for en landbrugsejendom, herunder om der gælder et selvstændigt loft over grundlaget for beregning af grundskyld vedrørende stuehusets grundværdi.

Højesteret udtalte, at bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld må forstås således, at loftet angår stigninger i ejendommens samlede værdi. Der gælder således ikke for landbrugsejendomme et yderligere loft særligt for værdien af den del af ejendommen, der vedrører stuehusgrunden.

Beskatningen af stuehusgrund og produktionsjord, der beskattes efter to forskellige satser, sker på grundlag af den afgiftspligtige grundværdi, og skattemyndighederne var ikke afskåret fra som sket at lade hele værdistigningen på stuehusgrunden indgå i beskatningsgrundlaget, så længe loftet over ejendommens afgiftspligtige grundværdi ikke overskrides.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk