Hop til indhold
Højesteret

Beregning af fradrag i grundværdi 
14-06-2013 

Sag 209/2012
 

Dom afsagt den 14. juni 2013.

 

Alice Margot Irene Larsen
mod
Skatteministeriet

 

Beregning af fradrag for forbedringsarbejder skal foretages for udstykning som helhed

 

Sagen drejede sig om beregning af fradrag i grundværdien for forbedringer, som måtte antages at virke værdiforøgende ved ansættelsen af grundværdi.

 

Alice Margot Irene Larsens  ejendom er en del af en bebyggelse, der består af 40 række-/kædehuse med tilhørende fællesarealer.  Fællesarealet ejes af grundejerforeningen og er vurderet til 0 kr.

 

Højesteret fastslog, at opgørelsen af værdiforøgelsen på grundværdien ved byggemodningen skulle foretages for udstykningen som helhed og ikke isoleret for Alice Margot Irene Larsens ejendom, idet værdistigningen genfindes i de udstykkede grunde og ikke i fællesarealet, men det samlede areal var en forudsætning for byggemodning og udstykning.

 

Dommen er en stadfæstelse af landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk