Hop til indhold
Højesteret

Beregning af berammelsesafgift 
18-04-2012 

Sag 321/2011

Kendelse afsagt den 18. april 2012. 

Talpa Radio International B.V.
mod
Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet

Tvist om vilkår for betaling af koncessionsafgift var myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens forstand

Hovedsagen omhandler betaling af koncessionsafgift for den sjette FM-radiokanal udbudt i henhold til bekendtgørelse nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og sjette jordbaserede FM-radiokanal. Højesteret udtalte, at programtilladelsen og vilkåret om betaling af en fast årlig koncessionsafgift svarende til det vindende bud er meddelt og fastsat i henhold til bekendtgørelsen. Højesteret fastslog, at sagen således har en sådan nær tilknytning til programtilladelsen og udøvelsen af Radio- og tv-nævnets virksomhed, at den angår prøvelse af myndighedsudøvelse. Berammelsesafgiften fastsattes derfor til 2.000 kr. 

 Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

Læs hele kendelsen. 

 

Til top Sidst opdateret: 20-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk