Hop til indhold
Højesteret

Beløb fra engelsk trust var en gave 
15-12-2011 

Sag 174/2010

Dom afsagt den 15. december 2011.

A
mod
Skatteministeriet

Beløb fra engelsk trust var en gave og ikke arv

Sagen drejede sig om, hvorvidt et beløb på 9.621.194 kr., som blev udbetalt til A fra en engelsk trust stiftet af A’s morfar, var en gave fra A’s mor eller arv fra morfaren.

Henset til, at A’s mor havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels – i form af vetoret – i levende live, tiltrådte Højesteret, at A’s mor måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende. Det modtagne beløb måtte herefter karakteriseres som en gave, og A blev pålagt bl.a. at svare gaveafgift med 1.435.949 kr. samt renter.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 15-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk