Hop til indhold
Højesteret

Behandling af krav om tilbagebetaling af depositum på tvangsauktion 
23-04-2012 

Sag 366/2011
 

Kendelse afsagt den 19. april 2012.   

Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S
mod
K/S Rødovre 2000 under konkurs

Lejers krav om tilbagebetaling af depositum skulle ikke medtages i størstebeløbet, da kravet ikke længere kunne gøres gældende mod enhver uden tinglysning

I forlængelse af opsigelse af to erhvervslejemål gjorde lejer krav på tilbagebetaling af depositum med fradrag af fraflytningsomkostninger og skyldig leje gældende over for udlejer. Sag herom blev anlagt mere end et år efter at lejemålet var ophørt. Udlejer gik efterfølgende konkurs, og de udlejede ejendomme blev begæret solgt på tvangsauktion. Spørgsmålet var, om lejers krav var gældende mod enhver uden tinglysning og derfor skulle medtages i størstebeløbet.

Højesteret bemærkede, at sagen om tilbagebetalingskravet først var anlagt over et år efter lejemålets ophør. Tilbagebetalingskravet kunne derfor ikke gøres gældende mod enhver uden tinglysning, hvorfor det ikke skulle medtages i størstebeløbet,

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 23-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk