Hop til indhold
Højesteret

Begrænsning af kommunal hjemmehjælp 
23-05-2013 

Sag 313/2012
 

Dom afsagt den 23. maj 2013

 

 

Landsforeningen Ældre Sagen som mandatar for A og B
mod
Køge Kommune

 

Biintervenient til støtte for Køge Kommune: Kommunernes Landsforening

 

Køge Kommunes afgørelser om afslag på og om begrænset hjemmehjælp var gyldige.  

 

A og B var begge af Køge Kommune bevilget hjemmehjælp senest for en periode frem til marts 2010. Afgørelserne herom var truffet på grundlag af kommunens kvalitetsstandard for 2009.

 

I marts 2010 traf kommunen afgørelser om, at hjemmehjælpen til A og B skulle fortsætte i en periode i marts 2010 og derefter ophøre. I juni 2010 bevilgede kommunen A og B hjemmehjælp på ny, dog i et mere begrænset omfang end forud for marts 2010. Disse afgørelser var truffet på grundlag af kommunens kvalitetsstandard for 2010.

 

Spørgsmålet i sagen var, om kommunen havde været berettiget til at afslå hjemmehjælp til A og B, således som det skete i marts 2010, og til at begrænse hjemmehjælpen, således som det skete i juni 2010.

 

Højesteret udtalte, at det forhold, at kommunen havde bevilget A og B hjemmehjælp, udelukkede ikke, at kommunen med henvisning til sit ændrede serviceniveau kunne træffe afgørelse om f.eks. at reducere hjemmehjælpen med virkning for tiden efter udløbet af bevillingsperioden, forudsat at betingelserne herfor i serviceloven var opfyldt, herunder at kommunen havde foretaget en konkret vurdering af deres behov.

 

Højesteret fastslog herefter, at afgørelserne fra marts og juni 2010 var truffet i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetsstandarder efter en konkret, individuel vurdering af de pågældendes behov. Kommunen blev derfor frifundet for Ældre Sagens påstande om, at afgørelserne var ugyldige (dissens for så vidt angår afgørelserne fra marts 2010).  

 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk