Hop til indhold
Højesteret

Begrænset skattepligt 
12-11-2014 

Sag 111/2012
 

Dom afsagt den 12. november 2014

 

Dracco Company Ltd.
mod
Skatteministeriet

 

Selskab hjemmehørende i Hong Kong var ikke begrænset skattepligtig af honorar

Et dansk selskab udbetalte over en periode på 9 måneder et honorar til et selskab hjemmehørende i Hong Kong. Ejeren af Hong Kong-selskabet var samtidig medejer af det danske selskab.

Sagen angik, om Hong Kong-selskabet havde modtaget honoraret som ”som rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp”, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra f, og derfor var begrænset skattepligtig af honoraret.

Højesteret fastslog, at udtrykket ikke med den fornødne sikkerhed omfatter virksomhed som Hong Kong-selskabets, der ikke bestod i rådgivning, men hovedsagelig alene i nærmere angivet anden bistand. Hong Kong-selskabet var herefter ikke begrænset skattepligtig af honoraret (dissens). 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk