Hop til indhold
Højesteret

Begrænset rejseforbehold 
20-02-2018 

Sag 209/2017
 

Kendelse afsagt den 19. februar 2018.

 

Anklagemyndigheden
mod
A

 

Beskikkelse af forsvarer med begrænset rejseforbehold i sag om momsunddragelse

A blev ved Retten i Koldings dom af 22. marts 2017 frifundet for en tiltale om momsunddragelse efter straffelovens § 289. Anklagemyndigheden ankede dommen til Vestre Landsret.

Landsretten beskikkede advokat Karoly Németh som forsvarer for A med begrænset rejse­forbehold, og landsretten imødekom ikke advokat Karoly Némeths anmodning om at ophæve det begrænsede rejseforbehold.

Højesteret udtalte, at under hensyn til sagens karakter og forholdet mellem rejseudgifterne for Karoly Németh til retsmøder i Kol­ding og udgifter til forsvarer i øvrigt, var der ikke grundlag for at be­skikke advokat Karoly Németh uden det begrænsede rejseforbehold. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at det var anklagemyndigheden, som havde anket byrettens frifindende dom til landsretten, eller at tilsvarende rejseforbehold var blevet ophævet for andre tiltalte i det pågældende sagskompleks.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk