Hop til indhold
Højesteret

Begrænset rejseforbehold 
03-03-2014 

Sag 247/2013
 

Kendelse afsagt den 27. februar 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Beskikkelse af forsvarer med begrænset rejseforbehold i en nævningeankesag vedrørende tre drabsforsøg

T blev i en nævningesag ved Retten i Odense fundet skyldig i tre drabsforsøg og dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen ved Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. T ankede dommen til landsretten.

Under anken beskikkede Østre Landsret advokat A fra Århus som forsvarer for T. Advokat A blev beskikket med et begrænset rejseforbehold, således at advokat A blev stillet som om, at vedkommende havde haft kontor inden for tingstedets område (Odense). Advokat A kærede beskikkelsen med det begrænsede rejseforhold til Højesteret.

Højesteret udtalte bl.a., at der var tale om en alvorlig sag af stor betydning for T. Der forelå modsat ikke oplysninger om, at advokat A kendte sagen eller T, ligesom der ikke var grundlag for at antage, at der var et særligt behov for, at netop advokat A blev beskikket som forsvarer. Da merudgifterne ved beskikkelse af advokat A uden rejseforbehold ikke kunne anses for relativt beskedne, stadfæstede Højesteret herefter landsrettens afgørelse.

Se i øvrigt Højesterets kendelse af 27. februar 2014 i sag 186/2013 om ”fuldstændigt rejseforbehold”.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk