Hop til indhold
Højesteret

Beboelseslejlighed skulle ikke inddrages i konkursbo 
03-03-2017 

Sag 63/2016
 

Kendelse afsagt den 2. marts 2017

 

A under konkurs
mod
A

 

Skyldners beboelseslejlighed på 450 m2 skulle ikke inddrages i konkursbo

A havde siden 1993 boet til leje i en beboelseslejlighed på 450 m2 til en leje på 8.900 kr. pr. måned. I 2014 blev hun erklæret konkurs, hvorefter udlejer tilbød konkursboet en kontant flyttekompensation på 400.000 kr. mod at få stillet skyldners lejemål til rådighed. Konkursboet ønskede derfor lejlighe­den inddraget i boet.

Højesteret fastslog, at der ikke var adgang til at inddrage skyldners beboelseslejemål i konkurs­boet, når boets økonomiske interesse heri ikke direkte fulgte af rettighederne i henhold til lejekon­trakten eller lejeforholdet i øvrigt, men derimod var opstået som følge af et tilsagn fra udlejer til kon­kursboet om betaling for at overlade lejemålet til udlejer.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk