Hop til indhold
Højesteret

Rådgivningsansvar 
13-03-2012 

Sag 304/2009

Dom afsagt den 13. marts 2012.

Danske Bank A/S
mod
Micha A/S

Bank frifundet for rådgivningsansvar

Danske Bank havde ikke pligt til at rådgive i forbindelse med udstedelsen af en garanti over for en kundes samhandelspartners bank i Hong Kong

Garantien, hvis tekst var udformet af Hong Kong-banken, blev stillet på foranledning af kunden og uden, at kunden søgte råd hos Danske Bank.

Højesteret fastslog efter omstændighederne i sagen, at banken ikke havde handlet ansvarspådragende over for kunden ved ikke på eget initiativ at have sikret sig, at denne havde forstået konsekvenserne af garantien, som indebar, at der blev stillet sikkerhed for kundens samhandelspartners gæld til Hong Kong-banken.

Højesteret frifandt herefter banken for kundens krav om erstatning, hvilket var en ændring af Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen. Dissens.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 13-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk