Hop til indhold
Højesteret

Bank delvis erstatningsansvarlig 
26-01-2016 

Sag 208/2014
 

Dom afsagt den 26. januar 2016

 

Sydbank A/S
mod
Maren Holding ApS

 

Sydbank A/S (tidligere sparTrelleborg) var ikke erstatningsansvarlig over for et selskab i forbindelse med selskabets indgåelse af to valutaterminsforretninger. Derimod var banken erstatningsansvarlig for senere at have lukket selskabets engagement ned.

SparTrelleborg og Maren Holding ApS indgik i november 2005 en aftale om lånefinansierede investeringer og en aftale om håndpantsætning, og i maj 2006 indgik parterne en rammeaftale om valutaterminsforretninger. Sagen angik, om Sydbank var erstatningsansvarlig over for Maren Holding i forbindelse med selskabets indgåelse af to købsterminsforretninger i schweizerfranc i juli 2006 og bankens nedlukning af selskabets engagement i juni 2007.

Højesteret fastslog, at der var tale om et rent erhvervsmæssigt kundeforhold, og at rammeaftalen ikke var begrænset til kun at angå salgsterminsforretninger. Højesteret fastslog endvidere, at banken ved sin rådgivning ikke havde handlet ansvarspådragende. Banken havde nedlukket engagementet med Maren Holding med henvisning til ”stop loss”-bestemmelser i investeringsaftalen. Betingelserne for at bringe disse bestemmelser i anvendelse var imidlertid ikke opfyldt. Banken var således uberettiget til at nedlukke engagementet med selskabet og var derfor erstatningsansvarlig. Hver af parterne blev frifundet for den betalingspåstand, som den anden part havde nedlagt.

Der var reelt tale om en stadfæstelse af landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk