Hop til indhold
Højesteret

Bank ansvarlig for køb af virksomhedsobligationer 
17-10-2012 

Sag 149/2012
 

Dom afsagt den 17. oktober 2012.

 

 

DiBa Bank A/S
mod
A

Biintervenient: Forbrugerombudsmanden

 

DiBa Bank ansvarlig for køb af virksomhedsobligationer i forbindelse med formueplejeaftale

 

DiBa Bank havde i medfør af nogle formueplejeaftaler fået fuldmagt til at investere i obligationer i overensstemmelse med kundens ønske om lav risiko.

 

Højesteret fastslog, at DiBa Bank ikke generelt havde været afskåret fra på kundens vegne at investere i virksomhedsobligationer. Banken havde imidlertid i meget betydeligt omfang  investeret i virksomhedsobligationer, der var udstedt med sikkerhed i ansvarlige lån ydet til mindre og mellemstore banker, hvilket havde udsat kunden for en risiko for tab, som ikke var forenelig med den aftalte risikoprofil.

 

Det var ikke muligt for Højesteret nøjere at fastslå, hvilken andel af porteføljen, der måtte anses for uretmæssigt købte obligationer, og det var heller ikke muligt at foretage en fuldstændig opgørelse af mellemværendet mellem DiBa Bank og kunden. Banken, som havde tabt sagen for landsretten, havde opfyldt landsrettens dom delvist. Ud fra en samlet skønsmæssig vurdering fastslog Højesteret herefter, at ingen af parterne havde krav mod den anden part. 

 

Begge parter blev herefter frifundet for den anden parts påstande.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk