Hop til indhold
Højesteret

Bøde for kørsel i autocamper uden camperudstyr 
17-09-2014 

Sag  94/2014
  

 

Dom afsagt den 17. september 2014

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

3.000 kr. i bøde for overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved at have kørt i autocamper uden camperudstyr

T blev i juni 2011 standset i sin autocamper af politiet uden at have medbragt bilens camperudstyr, herun­der bord, gasblus og liggeunderlag. Han havde i foråret 2011 foretaget flere tilsvarende kørsler. 

Højesteret fandt, at det er i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens ordlyd, forarbejder og formål at stille krav om, at bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper. Der var ikke grundlag for straffrihed eller strafbortfald. T blev idømt en bøde på 3.000 kr.  

Landsretten havde også fundet T skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven, men havde udmålt en højere bøde.

Læs hele dommen

Læs landsrettens afgørelse

Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk