Hop til indhold
Højesteret

Asfaltvirksomhed omfattet af VVM-pligt 
01-04-2014 

Sag 267/2011
 

Dom afsagt den 1. april 2014

 

Tarco Vej A/S,
Tarco Ejendom nr. 1 ApS og
Munck Asfalt A/S
mod
Natur- og Miljøklagenævnet

 

Permanent tilladelse til at drive asfaltvirksomhed krævede VVM-vurdering

En asfaltfabrik, der var etableret i 1971 ved Svogerslev og siden drevet på grundlag af midlertidige tilladelser, anmodede om tilvejebringelse af et planmæssigt grundlag for permanent drift på stedet.

Sagens hovedspørgsmål var, om det var med rette, at Naturklagenævnet ved en række afgørelser havde bestemt, at der ikke kunne gives permanent tilladelse til at drive virksomheden uden en forudgående VVM-screening henholdsvis VVM-redegørelse efter planlovens regler herom.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Naturklagenævnets vurdering om VVM-pligt.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk