Hop til indhold
Højesteret

Arrest i skib 
04-12-2012 

Sag 37/2011
 

Dom afsagt den 4. december 2012 

 

 

Rederiet for Sea Endeavour I
c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited
mod
Assens Havn

 

Arrest kunne foretages i skib, selv om erstatningskravet ikke var gjort gældende over for pantets ejer  

 

Højesteret tiltrådte, at ejeren af en slæbebåd havde bortfragtet den på bareboat-vilkår, og at befragteren havde rederansvaret for skader forårsaget af slæbebåden på havnen i Assens. 

 

Højesteret fandt, at Assens Havns eventuelle erstatningskrav for skader forårsaget af slæbebåden var et søretskrav, og at der derfor kunne foretages arrest efter sølovens regler til sikkerhed for dette krav. Højesteret fandt endvidere, at erstatningskravet efter sin art var sikret ved søpant i skibet, og at der derfor kunne foretages arrest i skibet, selv om skibets ejer ikke hæftede for erstatningskravet. Justifikationssagen kunne herefter anlægges mod skibets ejer.

 

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk