Hop til indhold
Højesteret

Arealkrav ved svinetransporter 
22-12-2014 

Sag 184/2013
 

Dom afsagt den 22. december 2014

 

Rosgaard A/S
og
Kr. Rosgaard og Søn ApS
mod
Fødevarestyrelsen

 

Fødevarestyrelsen havde ikke handlet ansvarspådragende ved at bruge en inter- og ekstrapolationstabel for arealkrav ved administration af lovgivningen om transport af svin

 

EU’s transportforordning regulerer bl.a., hvor meget gulvplads svin skal have ved transporter, og forordningens regler er i Danmark suppleret med en bekendtgørelse, der fastsætter krav til gulvarealet for svin i forskellige vægtkategorier. Fødevarestyrelsen har ved administrationen af reglerne anvendt en tabel for beregning af arealkrav. De nærmere arealkrav i denne tabel er fremkommet ved inter- og ekstrapolation ud fra kategorierne i bekendtgørelsen. Hvor gennemsnitsvægten af de transporterede svin ligger indenfor bekendtgørelsens kategorier, angiver tabellen således arealkrav med 1 kg intervaller. Tabellen angiver også arealkrav for transporter, hvor svinenes gennemsnitsvægt er lavere end de vægtkategorier, der fremgår af bekendtgørelsen

Appellanterne, der driver virksomhed med transport af svin, gjorde gældende, at Fødevarestyrelsens brug af tabellen var i strid med transportforordningen, og at der efter bekendtgørelsen måtte gælde et princip om det nedre interval og ikke gjaldt arealkrav for svin under 25 kg, som er den laveste kategori i bekendtgørelsen. Appellanterne gjorde endvidere gældende, at det var uberettiget at bruge svinenes gennemsnitsvægt ved beregning af arealkrav.

Højesteret udtalte, at Fødevarestyrelsens anvendelse af tabellen ikke kan anses for at gå længere, end formålet med transportforordningen tilsiger, og ikke er i strid med forordningen. Det var heller ikke i strid med reglerne i bekendtgørelsen begået fejl at anvende tabellen med inter- og ekstrapolation baseret på gennemsnitsvægt som sket. Appellanterne havde derfor ikke krav på erstatning for tab.

Appellanternes øvrige påstande i sagen, som angik fortolkning af reglerne om arealkrav i transportforordningen og bekendtgørelsen, blev afvist.

Højesteret nåede med en ændret begrundelse til samme resultat som landsretten.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk