Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsskadesikringslovens § 10 
25-08-2010 

Sag 196/2009
 

Dom afsagt den 25. august 2010.

 

Ankestyrelsen
mod
Fødevareforbundet NNF som mandatar for A

 

Tilstrækkeligt sandsynliggjort at rotator cuff lidelse i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art

Sagen drejede sig om, hvorvidt Ankestyrelsen skulle anerkende As skulderlidelser – dels i form af rotator cuff lidelse, dels i form af slidgigt – som erhvervssygdomme efter den på anmeldelsestidspunktet gældende § 10 i arbejdsskadesikringsloven.

A havde arbejdet i 36 år som slagteriarbejder, indtil hun i 1991 måtte opgive sit arbejde som følge af skulderlidelser. Hendes arbejde havde bl.a. i flere år bestået i at pakke dåser og indebar til tider en samlet løftebelastning på op til godt 50 ton om dagen.

Af Retslægerådets udtalelse i sagen fremgik, at der hos A var påvist omfattende læsioner af begge skuldres rotator cuff. Rådets flertal anførte endvidere bl.a., at der var dokumenteret en usædvanlig langvarig og tung specifik erhvervsbetinget belastning af As skulderled, og at der hos A ikke var påvist eller kendt andre specifikke dispositioner for lidelsen.

Efter det oplyste om arbejdets varighed og karakter sammenholdt med Retslægerådets udtalelser i øvrigt fandt Højesteret det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at As rotator cuff lidelse i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art, jf. den dagældende arbejdsskadesikringslovens § 10. Derimod fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for, at As slidgigt skulle anerkendes som en erhvervssygdom efter bestemmelsen.    

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk