Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsskadesag 
08-11-2013 

Sag 31/2012
 

Dom afsagt den 8. november 2013

 

Danmarks Lærerforening som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen

 

En lærer havde ikke pådraget sig en arbejdsskade

Sagen angik, om A under sit arbejde som lærer havde pådraget sig en arbejdsskade.

A, som den 13. november 2008 var gårdvagt, opdagede for sent, at en dreng med en bold kom løbende i fuld fart imod hende. Hun nåede lige at dreje sig, så de undgik et sammenstød, men hun foretog en forkert bevægelse og fik et ”knæk” i ryggen. Hun gik hjem fra arbejde, da det skete, men mødte på arbejde næste dag. Hun ar­bejdede på nedsat tid i december 2008 og var sygemeldt i uge 5 i 2009 samt deltidssygemeldt fra den 6. februar 2009 og 1-2 måneder frem.

Højesteret lagde til grund, at A allerede forud for hændelsen havde tendens til og flere gange havde haft hold i lænden, og at hendes langvarige kroniske ryglidelse og de smerter, denne lidelse medfører, skyldes degenerative forandringer og rygskævhed, og ikke hændelsen. Højesteret lagde endvidere til grund, at hændelsen kunne have udløst ryggener, men det var ikke godtgjort, at den havde medført forværring af den kroniske ryglidelse, eller at den havde påført A smerter ud over dem, der er en følge af den kroniske lidelse, i et omfang der i sig selv udgør en personskade.

Højesteret fastslog herefter, at A ikke ved hændelsen den 13. november 2008 havde pådraget sig en arbejdsskade.   

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk