Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsskade rettidigt anmeldt 
28-05-2014 

Sag 132/2012
 

Dom afsagt den 28. maj 2014.

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Arbejdsskade rettidigt anmeldt, da selvforsikret arbejdsgiver havde fået kendskab til arbejdsskaden inden for 1 års fristen

A var i oktober 2002 udsat for en arbejdsskade. B, som var en af to gruppeledere for 40-50 ansatte, herunder for A, fik underretning om tilskadekomsten umiddelbart efter hændelsen. B modtog As sygemelding i anledning af tilskadekomsten. B afsatte tid til, at A sammen med to sikkerhedsrepræsentanter kunne udfylde en skadesanmeldelse, og B foranledigede, at der hurtigt efter As kortvarige sygemelding blev taget skånehensyn til A ved tilrettelæggelsen af As opgaver. B var ikke af den selvforsikrede arbejdsgiver bemyndiget til at modtage og underskrive anmeldelser af arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen.

Højesteret fandt, at den selvforsikrede arbejdsgiver havde fået kendskab til arbejdsskaden inden for 1 års fristen i arbejdsskadesikringsloven. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at B ikke var bemyndiget til at modtage og underskrive anmeldelser af arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk