Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsskade ikke godtgjort 
03-11-2016 

Sag 192/2014
 

Dom afsagt den 3. november 2016

 

A
mod
Ankestyrelsen

Biintervenient Alm. Brand Forsikring A/S

 

A havde ikke godtgjort, at han havde pådraget sig en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6

I en anmeldelse til bl.a. Arbejdsskadestyrelsen og over for de læger, der havde undersøgt A, blev det oplyst, at den bil, A var passager i, trillede rundt/væltede efter at være kørt ud over en skrænt, og at han i den forbindelse blev kastet/faldt ud af bilen. A anførte, at disse oplysninger stammede fra papirerne fra sygehuset, og at uheldet blev beskrevet på grundlag heraf efter råd fra hans daværende advokat. Han er enig i, at denne beskrivelse ikke var korrekt.

A bidrog ikke under sagen med oplysninger om det passerede, da det første, han ifølge sin forklaring huskede, var, at han lå på en båre, og at der var mennesker omkring ham. Som anført af landsretten sad A og chaufføren i bilen, da redningspersonalet kom frem, de var vågne og i stand til at svare relevant på reddernes spørgsmål. Under hensyn hertil, og til at As manglende hukommelse først fremkom efterfølgende, tilsidesatte Højesteret As forklaring om, at han ikke huskede noget om det passerede.

Herefter og af de grunde, som landsretten anførte, fastslog Højesteret, at A ikke havde godtgjort, at han havde været udsat for en hændelse, der var egnet til at påføre ham en personskade, jf. arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6.  

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk