Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsmiljørepræsentant var ikke særligt beskyttet mod afskedigelse 
29-11-2017 

Sag 50/2017
 

Dom afsagt den 29. november 2017

 

DI som mandatar for Carlsberg Business Solutions A/S
mod
Akademikerne som mandatar for Bibliotekarforbundet
som mandatar for A

 

Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område

Sagen angik, om A som arbejdsmiljørepræsentant havde en særlig afskedigelsesbeskyttelse. A var ansat i en virksomhed, der ikke var dækket af en overenskomst.

Højesteret fastslog, at det afgørende for, om A havde en særlig afskedigelsesbeskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant, var, om der fandtes en overenskomstmæssig beskyttelse mod af­skedigelse for tillidsrepræsentanter inden for et tilsvarende fagligt område som A’s. Det beror på en samlet bedømmelse, om der foreligger en overenskomst på et tilsvarende fagligt områ­de. Der skal navnlig lægges vægt på karakteren af det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentan­ten er ansat til at udføre, samt arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og kvalifikationer.

Højesteret fandt, at A ikke havde godtgjort, at tillidsrepræsentanter på et tilsvarende fagligt område som A’s var særligt beskyttet mod afskedigelse.

 Landsretten var nået til et andet resultat. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk