Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsmarkedsbidraget var ikke en skat 
20-02-2014 

Sag 130/2012
 

Dom afsagt den 20. februar 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Arbejdsmarkedsbidraget var i 2007 ikke en skat efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Østrig

Sagen angik, om det danske arbejdsmarkedsbidrag i 2007 var omfattet af skattebegrebet i dobbeltbeskatnings­overenskomsten mellem Danmark og Østrig med den virkning, at Danmark var afskåret fra at opkræve bidraget.

Højesteret fastslog, at lovgiver klart havde forudsat, at arbejdsmarkedsbidraget indtil 2008 var et socialt bidrag og ikke en skat. Da der samtidig efter den i 2007 gældende lovgivning om arbejdsmarkedsbidrag var en direkte forbindelse mellem arbejdsmarkedsbi­dragene og de nærmere opregnede sociale ydelser mv., som bidragene skulle være med til at finansiere, var arbejdsmarkedsbidraget ikke omfattet af skattebegrebet i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Østrig.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk