Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsgivers erstatningsansvar 
28-05-2015 

Sag 35/2014
 

Dom afsagt den 28. maj 2015

 

HK Danmark som mandatar for A
mod
Fyens Stiftstidende A/S

 

Arbejdsgivers erstatningsansvar bedømt efter reglerne om grundejeres ansvar for glat­førebekæmpelse

Tvisten angik, om Fyens Stiftstidende A/S (B) på grund af utilstrækkelig glatførebekæmpelse var erstatningsansvarlig over for den ansatte A i anledning af dennes tilskadekomst ved fald efter at være steget ud af sin bil på parkeringspladsen ved virksomheden ca. kl. 21.15 søndag den 5. marts 2006. A påbegyndte sit arbejde som trykker på natholdet kl. 21.30.

Højesterets flertal fandt, at en arbejdsgiver efter almindelige erstatningsregler har en særlig pligt til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, som benyttes under udførel­sen af arbejdet. Denne sær­lige pligt for arbejdsgiveren kunne ikke udstrækkes til et parke­ringsareal, som ikke anvendtes under udførelsen af arbejdet, og som ikke udgjorde en umid­delbar adgangs­vej til virksomheden. Bedømmelsen af B´s ansvar måtte derfor ske efter reg­lerne om grundejeres ansvar for glatfø­rebekæmpelse. Flertallet fandt endvidere, at B´s glatfø­rebekæmpelse var tilstrækkelig til at opfylde forpligtelsen som grundejer til at sikre forsvar­lige forhold på parkeringspladsen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk