Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsgiver for bokser 
06-07-2015 

Sag 43/2014
 

Dom afsagt den 6. juli 2015


A
mod
Ankestyrelsen


A skulle som arbejdsgiver refundere beløb i forbindelse med boksers erhvervssygdom

I 2001 indgik A en managerkontrakt og en promotorkontrakt med bokseren B. I 2008 stoppede B sin professionelle karriere, efter at det var blevet konstateret, at han havde pådraget sig hjerne- og synsskader, som arbejdsskademyndighederne senere anerkendte som en erhvervssygdom. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring udbetalte i den forbindelse ydelser til B.

Efter kontraktsgrundlaget havde A en økonomisk og erhvervsmæssig interesse i Bs boksekampe. Efter kontraktsgrundlaget havde A endvidere instruktionsbeføjelser over for B.

På den baggrund fastslog Højesteret, at A var sikringspligtig arbejdsgiver for B.

Ankestyrelsen havde skønnet, at der ikke forelå sådanne undskyldende omstændigheder, at A helt eller delvis kunne fritages for at refundere beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring havde udbetalt til B i forbindelse med dennes erhvervssygdom. Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens skøn.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom


 

Til top Sidst opdateret: 06-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk