Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsgiver bundet af forlig 
29-10-2012 

Sag 234/2012
 

Kendelse afsagt den 22. oktober 2012.   

 

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
Henry Nielsen

 

Arbejdsgiver bundet af forlig indgået mellem arbejdsgiverorganisation og lønmodtagerorganisation

 

Det fulgte af det fast antagne kollektivarbejdsretlige princip om arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes organisationsfuldmagt, at en arbejdsgiver var bundet af et forlig med en lønmodtagerorganisation, som på arbejdsgiverens vegne blev indgået af en arbejdsgiverorganisation.

 

Landsrettens kendelse blev herefter ophævet og sagen hjemvist til fogedretten til fremme af lønmodtagerorganisationens begæring om tvangsfuldbyrdelse af forliget.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk