Hop til indhold
Højesteret

Appelgrænse – moms 
10-08-2015 

Sag 139/2015
 

Kendelse afsagt den 6. august 2015

 

Advokat Mogens Olesen kærer landsrettens kendelse i sagen:

A
mod
B

Appelgrænse på 20.000 kr. angår salær inklusive moms

Efter retsplejelovens § 389, stk. 3, kan en byrets beslutning om at tillægge beskikket advokat et salær på 20.000 kr. eller derunder kun kæres til landsretten med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret fastslog, at appelgrænsen på 20.000 kr. angår salær inklusive moms. Ved bedømmelsen af appelgrænsen skal der således ikke ses bort fra den del af det tilkendte beløb, som advokaten skal afregne til SKAT som indeholdt moms.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk