Hop til indhold
Højesteret

Anvendelse af EU’s toldkodeks art. 236 
18-11-2010 

Sag 445/2007

Dom afsagt den 18. november 2010.

SEC DataCom A/S
mod
Skatteministeriet

Toldkodeksens tidsmæssige betingelse for godtgørelse af for meget erlagt told ikke opfyldt.

SEC DataCom A/S, der er leverandør og importør af it- og computerudstyr, havde i en periode fra 1997 erlagt told i forhold til en tariferingspraksis, der ved afgørelser i oktober 2000 og maj 2001 blev tilsidesat af EU-Domstolen. Under henvisning til toldkodeksens artikel 236, hvorefter der kan kræves godtgørelse for den for meget erlagte told for en periode på 3 år regnet fra underretningen af skyldneren om toldskylden, anmodede SEC DataCom skattemyndighederne om godtgørelse for tilbagebetaling af for meget betalt told i perioden fra november 1995 til og med 1999. Skattemyndighederne afviste, at selskabet kunne få godtgørelse for en vis del af perioden, da kravet, som vedrørte denne del af toldskylden, ikke fandtes at være fremsat inden for 3 år efter det tidspunkt, hvor selskabet var underrettet om toldskylden. Myndighederne henviste bl.a. til, at selskabet, jf. toldkodeksens art. 221, blev underrettet om toldskylden ved frigivelsen af varerne og ikke først senere ved modtagelsen af den importspecifikation, som udsendtes omkring den 10. i hver måned.  

Højesteret lagde som landsretten vægt på, at de enkelte toldangivelser skete ved indgivelse af et enhedsdokument, hvori toldskylden var angivet med art, grundlag, sats og beløb. Angivelserne blev løbende registreret i det såkaldte importsystem, hvorefter varerne blev frigivet den følgende hverdag. Der skete således løbende bogføring. Således som proceduren var tilrettelagt, hvor angivelsen af toldskylden i enhedsdokumentet måtte anses for at være af vejledende karakter, og hvor toldmyndighederne ikke gav særskilt meddelelse om toldskylden ved antagelsen af denne, måtte underretning anses for at være sket ved frigivelsen af varerne, jf. toldkodeksens art. 221, stk. 2. Da de omhandlede fortoldninger var antaget og frigivet mere end 3 år, før SEC DataCom havde gjort sine krav gældende, var selskabet ikke berettiget til yderligere godtgørelse for den erlagte told.  

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 18-11-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk