Hop til indhold
Højesteret

Ansættelse af handelsværdien af unoterede A-aktier 
18-09-2012 

Sag 233/2010

Dom afsagt den 18. september 2012. 

A
mod
Skatteministeriet

Ansættelse af handelsværdien af unoterede A-aktier pr. 19. maj 1993 i Louis Poulsen & Co. A/S

Landsskatteretten havde på grundlag af en skønserklæring ansat handelsværdien af A-aktierne i selskabet til kurs 1300.

Landsretten, der var tiltrådt af to sagkyndige dommere, forhøjede kursen til 1600. Landsretten tilsidesatte herved den del af skønsmændene metode, der vedrørte beregningen af kontrolpræmiens størrelse, der omfordeler værdien af selskabet mellem A- og B-aktier.

Højesteret udtalte, at nogle tilbudte kurser i henhold til aktieoptionsaftaler fra 1989 og 1990 samt et tilbud fra flere A-aktionærer til en potentiel køber i 1995 af flere grunde ikke kunne tillægges betydning for handelsværdien af A-aktierne pr. 19. maj 1993.

Højesteret fandt endvidere, at der efter bevisførelsen ikke var grundlag for at tilsidesætte den af skønsmændene anvendte residuale indtjeningsmodel til ansættelse af selskabets totalværdi. Der var herefter heller ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens ansættelse af selskabets totalværdi pr. 19. maj 1993, ligesom bevisførelsen ikke gav grundlag for at forhøje kontrolpræmien yderligere. 

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

 

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 18-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk