Hop til indhold
Højesteret

Ansat var erstatningsansvarlig 
26-01-2012 

Sag 18/2010

Dom afsagt den 26. januar 2012.

A
og
Walraven B.V., Holland
mod
ERICO Europe B.V., Holland
og
ERICO International Corporation, USA

Ansat var erstatningsansvarlig for at tilsidesætte sine forpligtelser over for arbejdsgiver ved at bistå konkurrent med tilbud til kunde. Tillige ansvar for konkurrenten.

A opsagde i december 2004 sin stilling som sælger i ERICO til udgangen af januar 2005. Højesteret fandt det bevist, at han, mens han var sygemeldt i januar 2005, arbejdede for Walraven ved udarbejdelsen af et tilbud til ERICO’s daværende kunde, Solar A/S. Bl.a. udarbejde han oversigter over varesortimenter og priser, rådgav Walraven om, hvilke produkter der var kommercielt interessante for Solar, samt havde direkte kontakt med Solar om tilbuddet. I marts 2005 meddelte Solar ERICO, at de skiftede leverandør.

Højesteret udtalte, at det ikke var godtgjort, at A havde videregivet erhvervshemmeligheder, men han havde groft tilsidesat sine forpligtelser i ansættelsesforholdet hos ERICO, herunder forpligtelsen til at undlade handlinger, der kunne påføre ERICO konkurrence og skade deres virksomhed. Endvidere havde Walraven ved at gøre brug af bistanden fra A handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. A og Walraven skulle derfor erstatte det tab, som ERICO havde lidt i forbindelse med Solars leverandørskifte. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 300.000 kr.

Sø- og Handelsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 26-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk