Hop til indhold
Højesteret

Ansat kunne tilbagekalde sin opsigelse 
11-04-2013 

Sag 207/2011
 

Dom afsagt den 11. april 2013.

 

 

Trine Caspersen
mod
Vejlefjord-Fonden

 

 

Ansat kunne tilbagekalde sin opsigelse

 

Sagen angik, hvorvidt en ansat kunne tilbagekalde sin opsigelse af ansættelsesforholdet.

 

Vejlefjord-Fonden modtog fredag den 29. august 2008 Trine Caspersens skriftlige opsigelse af ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel. Samme dag modtog Trine Caspersen Vejlefjord-fondens opsigelse af hende med 4 måneders varsel. Trine Caspersen tilbagekaldte herefter sin opsigelse ved brev af 30. august 2008.

 

Højesteret udtalte, at der efter praksis er en ganske vid adgang for en ansat til at tilbagekalde sin opsigelse. Tilbagekal­delse skal imidlertid ske i løbet af kort tid, og inden opsigelsen har virket bestemmende på arbejds­giverens dispositioner. Det er også en betingelse, at tilbagekaldelsen ikke af anden grund er til væsentlig ulempe for arbejdsgiveren, f.eks. fordi tillidsforholdet mellem parterne må anses for ødelagt som følge af opsigelsen.

 

De rent interne overvejelser, som fondens vicedirektør foretog fredag den 29. august 2008 og i løbet af weekenden, indebar ikke, at Trine Caspersens opsigelse havde virket bestem­mende for fonden, inden man modtog hendes tilbagekaldelse. Der var heller ikke oplysninger om, at tilbagekaldelsen i øvrigt var til væsentlig ulempe for fonden.

 

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at Vejlefjord-Fonden havde været uberettiget til at fastholde, at Trine Caspersen var bundet af sin opsigelse af 28. august 2008. Det forhold, at Trine Caspersen modtog Vejlefjord-Fondens opsigelse af hende med 4 måne­ders varsel, inden hun tilbagekaldte sin egen opsigelse med 1 måneds varsel, kunne ikke føre til et andet resultat.

 

Højesteret stadfæstede herefter byrettens dom.

 

Landsretten var nået til det modsatte resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk