Hop til indhold
Højesteret

Ansættelsesret - afslag på præjudiciel forelæggelse 
27-10-2015 

Sag 259/2014
 

Kendelse afsagt den 26. oktober 2015

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland
mod
Kristelig Fagforening som mandatar for A

 

Afslag på præjudiciel forelæggelse i sag om afskedigelse af gravid medarbejder

Ved finansloven for 2011 blev Professionshøjskolen University College Nordjylland

(UCN) pålagt en række besparelseskrav. Kravene førte til, at UCN traf beslutning om at afske­dige en række medarbejdere, herunder A. Inden beslutningen blev meddelt, fortalte A, at hun var gravid. I perioden mellem opsigelsestidspunktet og fratrædelsestidspunktet blev der slået en stilling op, som A var kvalificeret til. A blev ikke forsøgt omplaceret til stillingen.

Sagen angik, om UCN ved afskedigelsen af A overtrådte ligebehand­lingslovens § 9. Et spørgsmål i den forbindelse var, om UCN havde haft pligt til at omplacere A til stillingen opslået mellem opsigelsestidspunktet og fratrædelsestidspunktet.

Under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodede A om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om rækkevidden af en eventuel omplaceringspligt efter EU-retten, herunder i medfør af ligebehandlingsdirektivet.

Højesteret fastslog, at ligebehandlingsdirektivet ikke indeholder en ikke en pligt til positiv særbehandling af gravide medarbejdere, herunder i forhold til at un­dersøge muligheden for omplacering som alternativ til afskedigelse. Spørgsmålet om omplacering kan imidlertid indgå i den bevisvurdering, som det tilkommer de nationale domstole at foretage som led i vurderingen af, om forbuddet mod forskelsbe­handling af gravide er overtrådt. Højesteret afslog derfor anmodningen.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk