Hop til indhold
Højesteret

Ansættelse af grundværdi 
22-09-2015 

Sag 81/2014
 

Dom afsagt den 22. september 2015

 

Skatteministeriet
mod
Jørgen Rønne

 

Sag om ansættelse af grundværdi for sommerhus ikke hjemvist til SKAT

Ved vurdering af en sommerhusejendom gav SKAT sommerhusejeren et nedslag i ejendomsværdien under henvisning til, at handelspriserne i lokalområdet var lavere end standardberegningen for den pågældende type ejendomme gav udtryk for. Nedslaget medførte ikke en nedsættelse af grundværdien. Sagen angik, om sommerhusejeren havde krav på, at ansættelsen af grundværdien blev hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.

Højesteret lagde til grund, at SKAT ved ansættelse af grundværdien under brug af vurderingstekniske hjælpemidler havde foretaget et skøn, som tog hensyn til den pågældende ejendoms forhold. Højesteret udtalte, at SKAT’s afgørelse efterlod usikkerhed om, hvorvidt SKAT havde forholdt sig til, om nedslaget burde føre til en nedsættelse af grundværdien. SKAT’s afgørelse blev imidlertid efterfølgende stadfæstet af vurderingsankenævnet og landsskatteretten, som havde vurderet, at ejendommens forhold ikke kunne begrunde nedslag i grundværdien, og at grundværdien ikke var ansat for højt. Sommerhusejeren havde ikke sandsynliggjort, at myn­dig­­hedernes vurdering var forkert, og oplysningerne om de priser, der var opnået i de seneste år før vurderingen ved salg i det pågældende sommerhusområde, bestyrkede, at den ansatte grundværdi ikke var for høj. Højesteret fastslog herefter, at det ikke kunne antages, at den skønsmæssige ansættelse af grundværdien hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele afgørelsen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk