Hop til indhold
Højesteret

Anonyme vidner 
10-02-2014 

Sag 287/2013
 

Kendelse afsagt 11. februar 2014.


Anklagemyndigheden
mod
T


Ikke tilstrækkeligt grundlag for anonym vidneførsel i en sag om indsamlinger til fordel for PKK.

Sagen handlede om, hvorvidt fem vidner i en straffesag om indsamlinger til fordel for PKK kan føres anonymt.

Højesteret udtalte, at tiltalte i straffesager, som udgangspunkt har ret til at kende identiteten på de vidner, som afgiver forklaring, og der var – uanset sagens karakter – ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der er en sådan trussel mod de fem vidner, at afgørende hensyn til deres sikkerhed gør anonymitet påkrævet. 

Højesteret nåede dermed til samme resultat som byretten, men et andet resultat end landsretten.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 12-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk