Hop til indhold
Højesteret

Annullation af upåklaget afgørelse 
10-06-2015 

Sag 37/2014
 

Dom afsagt den 10. juni 2015

 

FTF som mandatar for BUPL
som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen

 

Ankestyrelsen var under en sag om ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven berettiget til at annullere en upåklaget afgørelse om anerkendelse af arbejdsskaden

I 2010 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om at anerkende skadelidte, As, håndeksem som en arbejdsskade. Efter afgørelsen havde A ret til mengodtgørelse, men ikke til erstatning for tab af erhvervsevne. Afslaget på ret til erhvervsevnetabserstatning blev fastholdt i en afgørelse fra juni 2012. A klagede over afslaget til Ankestyrelsen, der annullerede og hjemviste Arbejdsskadestyrelsens upåklagede afgørelse fra juli 2010 om anerkendelse med henvisning til, at sagen ikke havde været tilstrækkeligt oplyst.

Højesteret fastslog, at Ankestyrelsen i forbindelse med en klage over ydelser efter arbejdsskadesikringsloven havde været berettiget til at annullere en tidligere afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade, som måtte anses for ugyldig efter forvaltningsrettens almindelige ugyldighedsregler, selv om den tidligere afgørelse ikke var påklaget.  

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

   

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk