Hop til indhold
Højesteret

Anmodning om isoleret bevisoptagelse taget til følge 
30-11-2018 

Sag BS-16589/2018
 

Kendelse afsagt den 29. november 2018

 

Hybrid Software NV
mod
Ecco Print A/S

 

Det forhold, at der i Belgien verserede en sag om rette værneting, udelukkede ikke, at isoleret bevisførelse i form af syn og skøn kunne imø­dekommes

Sagen angik, om Ecco Prints begæring om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn i en tvist mellem Ecco Print og Hybrid Software kunne tages til følge. Hybrid Software havde protesteret mod begæringen og henvist til, at Hybrid Soft­ware havde anlagt sag mod Ecco Print i Belgien, og at appeldomstolen i Belgien endnu ikke havde truffet afgørelse om, hvorvidt rette værneting var i Belgien.

Højesteret fandt, at Bruxelles I-forordningen ikke udelukker, at isoleret bevisførelse i form af syn og skøn efter retsplejeloven kan imø­dekommes, selv om en ret i en anden stat er kompetent til at påkende sagens re­alitet efter Bruxelles I-forordningen, eller der verserer en sag herom i en ret i en anden stat.

Idet Højesteret tiltrådte, at der var risiko for, at beviser kunne gå tabt, såfremt der ikke blev gennemført syn og skøn, var der ikke i medfør af Bruxelles I-forordningen grundlag for at afvise Ecco Prints anmodning om isoleret bevisoptagelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk