Hop til indhold
Højesteret

Anklagemyndighedens anke admitteret 
23-02-2011 

Sag 199/2010

Kendelse afsagt den 17. februar 2011

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklagemyndighedens anke admitteret.

T blev ved byrettens dom af 31. august 2006 frifundet for bl.a. underslæb af særlig grov beskaffenhed eller medvirken hertil og skattesvig af særlige grov karakter eller medvirken hertil. Dommen blev anket af anklagemyndigheden ved ankemeddelelse af 12. september 2006. Ankemeddelelsen blev forkyndt for T i lufthavnen i Heathrow den 1. oktober 2009.

T havde anført, at anklagemyndighedens ankemeddelelse ikke var forkyndt rettidigt. Fristoverskridelsen skyldtes grunde, som kunne tilregnes anklagemyndigheden, navnlig at anklagemyndigheden ikke havde udfoldet nødvendige og tilstrækkelige bestræbelser for at forkynde ankemeddelelsen for tiltalte på dennes opholds- og arbejdssted i Zimbabwe.

Anklagemyndigheden havde anført, at fristoverskridelsen skyldtes Ts forhold.

Højesteret udtalte, at den for sene anke ikke kunne tilregnes anklagemyndigheden. Højesteret lagde herved vægt på, at T bl.a. ved at udrejse af Danmark uden at meddele en kontaktadresse havde skabt en situation, der gjorde det særligt vanskeligt for anklagemyndigheden at forkynde ankemeddelelsen.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens kendelse.  

Læs hele kendelsen her 

Til top Sidst opdateret: 23-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk